Časové rady

Celková spolupráca

Celková spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok DCAF2015 Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2015 5 000 € Fa search plus
  Príspevok SR do DCAF za rok 2014 Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2014 5 000 € Fa search plus
  Príspevok DCAF2015 Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2016 5 000 € Fa search plus
  Príspevok DCAF 2018 Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2018 50 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok na rok 2019 pre Ženevské centrum(DCAF/ISSAT) Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 45 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre Medzinárodný poradný tím pre bezpečnostný sektor Ženevského centra pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF/ISSAT) Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 10 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok na rok 2019 pre Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF/ISSAT) Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 25 000 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok pre ISSAT Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2016 59 359 € Fa search plus
  Finančný príspevok na podporu aktivít SR v oblasti udržiavania a budovania mieru, prevencie konfliktov, mediácie a SSR Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2017 50 000 € Fa search plus
  Príspevok DCAF2017 Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2017 55 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok na rok 2021 pre Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF) Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 10 000 € Fa search plus
  e-kurz Reforma verejných financií - prípadová štúdia Slovensko Európska banka pre obnovu a rozvoj – technická spolupráca a špeciálne fondy (iba krajiny oprávnené na ODA) Ministerstvo financií SR 2017 244 756 € Fa search plus
  3923 záznamov (stránka 3 z 327)

  Vyplatená suma v rokoch 2013 - 2021 podľa typu toku

  Rok Typ toku Vyplatená suma
  2013 ODA 64 580 131 €
  2014 ODA 62 649 961 €
  2015 ODA 76 551 079 €
  2016 ODA 93 652 967 €
  2017 ODA 105 139 107 €
  2018 ODA 116 756 989 €
  2019 ODA 102 362 679 €
  2020 ODA 124 689 715 €
  2021 ODA 131 206 903 €

  Vyplatená suma v rokoch 2013 - 2021 podľa financujúceho subjektu

  Year Financujúci subjekt Vyplatená suma
  2013 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 6 070 013 €
  2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 3 301 449 €
  2013 Ministerstvo financií SR 49 488 595 €
  2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 411 643 €
  2013 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2013 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 0 €
  2013 Ministerstvo zdravotníctva SR 373 838 €
  2013 Ministerstvo životného prostredia SR 235 565 €
  2013 Úrad ministerstva vnútra 1 647 871 €
  2013 Úrad jadrového dozoru SR 328 294 €
  2013 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 159 266 €
  2013 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 0 €
  2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 237 471 €
  2013 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 6 600 €
  2013 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 0 €
  2013 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2013 Kancelária Národnej rady SR 15 000 €
  2013 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 374 €
  2013 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 57 242 €
  2013 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 0 €
  2013 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 €
  2013 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 243 910 €
  2014 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 3 808 969 €
  2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2 790 326 €
  2014 Ministerstvo financií SR 49 685 573 €
  2014 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 290 144 €
  2014 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2014 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 0 €
  2014 Ministerstvo zdravotníctva SR 481 654 €
  2014 Ministerstvo životného prostredia SR 367 889 €
  2014 Úrad ministerstva vnútra 2 008 072 €
  2014 Úrad jadrového dozoru SR 299 956 €
  2014 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 174 798 €
  2014 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 0 €
  2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 353 169 €
  2014 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2014 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 4 057 €
  2014 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 20 000 €
  2014 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2014 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 362 €
  2014 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 40 195 €
  2014 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 0 €
  2014 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 €
  2014 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 321 797 €
  2015 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 4 991 268 €
  2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 093 348 €
  2015 Ministerstvo financií SR 58 997 057 €
  2015 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 433 845 €
  2015 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2015 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 0 €
  2015 Ministerstvo zdravotníctva SR 545 095 €
  2015 Ministerstvo životného prostredia SR 237 984 €
  2015 Úrad ministerstva vnútra 3 278 619 €
  2015 Úrad jadrového dozoru SR 285 648 €
  2015 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 200 522 €
  2015 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 132 092 €
  2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 266 739 €
  2015 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 5 500 €
  2015 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 0 €
  2015 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 661 312 €
  2015 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2015 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 908 €
  2015 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 178 €
  2015 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 0 €
  2015 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 €
  2015 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 374 964 €
  2016 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 780 648 €
  2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 14 705 395 €
  2016 Ministerstvo financií SR 65 456 733 €
  2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 778 558 €
  2016 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2016 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 0 €
  2016 Ministerstvo zdravotníctva SR 546 551 €
  2016 Ministerstvo životného prostredia SR 265 450 €
  2016 Úrad ministerstva vnútra 5 305 285 €
  2016 Úrad jadrového dozoru SR 176 050 €
  2016 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 178 061 €
  2016 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 19 286 €
  2016 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 37 291 €
  2016 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2016 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 5 873 €
  2016 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2016 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2016 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 818 €
  2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 45 384 €
  2016 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 0 €
  2016 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 €
  2016 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 348 584 €
  2017 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 846 962 €
  2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 21 812 326 €
  2017 Ministerstvo financií SR 67 171 886 €
  2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 440 453 €
  2017 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2017 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 0 €
  2017 Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
  2017 Ministerstvo životného prostredia SR 363 695 €
  2017 Úrad ministerstva vnútra 3 668 459 €
  2017 Úrad jadrového dozoru SR 314 308 €
  2017 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
  2017 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
  2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
  2017 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2017 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €
  2017 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2017 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2017 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €
  2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
  2017 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 0 €
  2017 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 €
  2017 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
  2018 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 163 392 €
  2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  2018 Ministerstvo financií SR 77 048 863 €
  2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  2018 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €
  2018 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 44 573 €
  2018 Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  2018 Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  2018 Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  2018 Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  2018 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  2018 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 0 €
  2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  2018 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2018 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  2018 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2018 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2018 Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  2018 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  2018 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 0 €
  2018 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 €
  2018 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  2019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 358 297 €
  2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 7 712 751 €
  2019 Ministerstvo financií SR 78 603 346 €
  2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 427 341 €
  2019 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €
  2019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 1 784 353 €
  2019 Ministerstvo zdravotníctva SR 530 363 €
  2019 Ministerstvo životného prostredia SR 2 419 151 €
  2019 Úrad ministerstva vnútra 2 322 831 €
  2019 Úrad jadrového dozoru SR 309 547 €
  2019 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 686 118 €
  2019 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 0 €
  2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
  2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2019 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
  2019 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2019 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2019 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 686 €
  2019 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 64 320 €
  2019 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 0 €
  2019 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 €
  2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 302 273 €
  2020 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 3 824 960 €
  2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 9 242 734 €
  2020 Ministerstvo financií SR 102 639 498 €
  2020 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 610 091 €
  2020 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €
  2020 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 1 689 030 €
  2020 Ministerstvo zdravotníctva SR 501 249 €
  2020 Ministerstvo životného prostredia SR 528 201 €
  2020 Úrad ministerstva vnútra 2 676 179 €
  2020 Úrad jadrového dozoru SR 304 426 €
  2020 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 736 656 €
  2020 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 106 775 €
  2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 381 431 €
  2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2020 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 0 €
  2020 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2020 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2020 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 829 €
  2020 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 47 473 €
  2020 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 55 500 €
  2020 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 €
  2020 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 338 983 €
  2021 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 985 453 €
  2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 9 343 121 €
  2021 Ministerstvo financií SR 98 012 749 €
  2021 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 611 272 €
  2021 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2021 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 0 €
  2021 Ministerstvo zdravotníctva SR 9 941 269 €
  2021 Ministerstvo životného prostredia SR 1 031 960 €
  2021 Úrad ministerstva vnútra 2 765 895 €
  2021 Úrad jadrového dozoru SR 313 467 €
  2021 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 735 901 €
  2021 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 0 €
  2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 500 115 €
  2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2021 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 100 000 €
  2021 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 50 000 €
  2021 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2021 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 821 €
  2021 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 47 479 €
  2021 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 397 850 €
  2021 Ministerstvo spravodlivosti SR 30 000 €
  2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 336 551 €