Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

členský príspevok do UNIFIL za obdobie 01.09.2021 - 31.12.2021

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Impl. subjekt UN
Kód impl. subjekt Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN
Popis projektu členský príspevok do UNIFIL za obdobie 01.09.2021 - 31.12.2021
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.09.2021
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Štatutárny príspevok SR do UNIFIL (Mierová misia Libanon  01.09.2021 - 31.12.2021)

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2021 19 379 € 19 379 €
Spolu 19 379 € 19 379 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu členský príspevok do UNIFIL za obdobie 01.09.2021 - 31.12.2021 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
členský príspevok do UNIFIL za obdobie 01.09.2021 - 31.12.2021 19 379 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región