Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Štúdijná návšteva delegácie z Albánska (Min. ekonomického rozvoja, obchodu a podnikania)

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Albánsko
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 21.01.2015
Dátum ukončenia záväzku 14.03.2015
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Štúdijná návšteva prebiehala na Ministerstve financii SR. Prednášky sa týkali nasledovných tém:Správna organizácia štruktúry zodpovednej za štátnu pomoc, pred a po vstupe do Európskej únie, Proces notifikácie štátnej pomoci a riešení/spracovanie prípadov, vrátane vyšetrovacieho a schvaľovacieho procesu,  Metódy pre vytváranie programov štátnej pomoci - cieľové skupiny a očakávané účinky a metódy analyzovania účinku poskytnutej štátnej pomoci, Prípravný proces a vypracovanie výročnej správy o štátnej pomoci a evidencii štátnej pomoci,  De minimis pomoc. Nezákonná štátna pomoc a obnova

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2015 3 094 € 3 094 €
Spolu 3 094 € 3 094 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Politika verejného sektora a administratívne riadenie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Štúdijná návšteva delegácie z Albánska (Min. ekonomického rozvoja, obchodu a podnikania) voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Štúdijná návšteva delegácie z Albánska (Min. ekonomického rozvoja, obchodu a podnikania) 3 094 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región