Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • Štúdijná návšteva zniešanej delegácie z Albánska (Úrad pre štandardizáciu, metrológiu a iné)

Štúdijná návšteva zniešanej delegácie z Albánska (Úrad pre štandardizáciu, metrológiu a iné)

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Albánsko
Impl. subjekt Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 21.01.2015
Dátum ukončenia záväzku 12.03.2015
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Témami študijenj návštevy boli normalizácia a metrológia. Prednášky sa odohrávali na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako aj na pôde Slovenskej národnej akreditačnej služby.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2015 4 545 € 4 545 €
Spolu 4 545 € 4 545 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Politika verejného sektora a administratívne riadenie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Štúdijná návšteva zniešanej delegácie z Albánska (Úrad pre štandardizáciu, metrológiu a iné) voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Štúdijná návšteva zniešanej delegácie z Albánska (Úrad pre štandardizáciu, metrológiu a iné) 4 545 €
Ostatné filtrované pomoci 877 589 531 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región