Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok ITU 2019

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Impl. subjekt OSN
Kód impl. subjekt Medzinárodná telekomunikačná únia
Popis projektu Príspevok ITU 2019
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2019
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Štatutárny príspevok SR do ITU za rok 2019.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2019 25 341 € 25 341 €
Spolu 25 341 € 25 341 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok ITU 2019 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok ITU 2019 25 341 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región