Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok UPU 2013

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Impl. subjekt
Kód impl. subjekt Svetová poštová únia
Popis projektu Príspevok UPU 2013
Dátum zazmluvnenia záväzku 07.01.2013
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Štatutárny príspevok SR do UPU za rok 2013

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2013 16 834 € 16 834 €
Spolu 16 834 € 16 834 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok UPU 2013 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok UPU 2013 16 834 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región