Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok UPU 2017

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Impl. subjekt UPU
Kód impl. subjekt Svetová poštová únia
Popis projektu Príspevok UPU 2017
Dátum zazmluvnenia záväzku 22.12.2017
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2017
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok SR do UPU za rok 2017.  Svetová poštová únia (Universal Postal Union) je špecializovanou odbornou organizáciou pri Organizácii Spojených národov a má 192 členov. Hlavným zameraním UPU sú medzinárodné zmluvy o poštových službách, podľa ktorých členské krajiny zabezpečia vykonávanie medzinárodného poštového styku, bezpečnosť poštového styku, rozvíjanie spolupráce medzi národmi prostredníctvom účinného vykonávania poštových služieb, prispievanie k dosiahnutiu medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúrnej, sociálnej i hospodárskej, zabezpečovanie organizácie a zdokonaľovanie poštových služieb. Členské krajiny UPU tvoria jednotné poštové územie, na ktorom je medzinárodnými zmluvami upravené poskytovanie poštových služieb v medzinárodnom styku, technicko-prevádzkové podmienky, podmienky vzájomného vyúčtovania a iné.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 18 784 € 18 784 €
Spolu 18 784 € 18 784 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok UPU 2017 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok UPU 2017 18 784 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región