Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok ITU 2016

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Impl. subjekt ITU
Kód impl. subjekt Medzinárodná telekomunikačná únia
Popis projektu Príspevok ITU 2016
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2016
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2016
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok SR do ITU za rok 2016

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2016 26 485 € 26 485 €
Spolu 26 485 € 26 485 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok ITU 2016 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok ITU 2016 26 485 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región