Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Všeobecné navýšenie kapitálu Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Impl. subjekt IBRD
Kód impl. subjekt Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj
Popis projektu Všeobecné navýšenie kapitálu Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2015
Dátum ukončenia záväzku 09.09.2015
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Už v roku 2010 odsúhlasili členské štáty Svetovej Banky (SB) všeobecné navýšenie kapitálu a selektívne navýšenie kapitálu v celkovej sume 86,2 mld. USD v prospech IBRD, t.j. časti SB ktorá poskytuje pôžičky rozvojovým krajinám. Toto navýšenie je spojené s posilnením hlasovacej sily o 3,13% pre rozvojové a tranzitívne krajiny v IBRD. Podiel Slovenskej republiky na všeobecnom navýšení kapitálu bol splatný najneskôr ku koncu roka 2015.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2015 5 581 765 € 5 581 765 €
Spolu 5 581 765 € 5 581 765 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Všeobecné navýšenie kapitálu Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Všeobecné navýšenie kapitálu Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj 5 581 765 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región