Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

EBRD-Social Impact Bonds - Regional Assignment

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Európska banka pre obnovu a rozvoj / European Bank for Reconstruction and Development
Kód impl. subjekt Európska banka pre obnovu a rozvoj – technická spolupráca a špeciálne fondy (iba krajiny oprávnené na ODA)
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 25.01.2018
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2021
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Iniciatíva EBRD - Dlhopisy so sociálnym vplyvom.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 250 000 € 250 000 €
Spolu 250 000 € 250 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu EBRD-Social Impact Bonds - Regional Assignment voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
EBRD-Social Impact Bonds - Regional Assignment 250 000 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región