Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Fond technickej spolupráce SR a Európskej banky pre obnovu a rozvoj

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Európska banka pre obnovu a rozvoj / European Bank for Reconstruction and Development
Kód impl. subjekt Európska banka pre obnovu a rozvoj – technická spolupráca a špeciálne fondy (iba krajiny oprávnené na ODA)
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 03.07.2009
Dátum ukončenia záväzku 31.01.2015
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Fungovanie Fondu technickej spolupráce SR a Európskej banky pre obnovu a rozvoj všeobecne. Projekty sú v štádiu realizácie alebo boli ukončené. Jeden projekt je regionálny: Reforma verejného obstarávania v krjainách Spoločenstva nezávislých štátov a v Mongolsku, tzv. Uniciatíve EBOR - UNCITRAL.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2014 2 000 000 € 2 000 000 €
Spolu 2 000 000 € 2 000 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Fond technickej spolupráce SR a Európskej banky pre obnovu a rozvoj voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Fond technickej spolupráce SR a Európskej banky pre obnovu a rozvoj 2 000 000 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región