Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Administratívne náklady na expertné aktivity v oblasti koordinácie donorov

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.06.2016
Dátum ukončenia záväzku 03.06.2016
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Admnistratívne náklady v súvislosti s účasťou na Plenárnom zasadnutí PEMPAL Treasury Community of Practice (koordinácia donorov).

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2016 1 006 € 1 006 €
Spolu 1 006 € 1 006 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Administratívne náklady (sektorovo nerozdelené) 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Administratívne náklady na expertné aktivity v oblasti koordinácie donorov voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Administratívne náklady na expertné aktivity v oblasti koordinácie donorov 1 006 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región