Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Administratívne náklady spojené so zasadnutím DAC OECD k peer-review SK ODA

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 25.09.2018
Dátum ukončenia záväzku 27.09.2018
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Administratívne náklady súvisiace s účasťou zástupkýň MF SR na tzv. hodnotiacom zasadnutí Výboru OECD pre rozvojovú spoluprácu k výstupom a odporúčaniam historicky prvého peer-review systému slovenskej rozvojovej spolupráce.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 1 478 € 1 478 €
Spolu 1 478 € 1 478 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Administratívne náklady (sektorovo nerozdelené) 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Administratívne náklady spojené so zasadnutím DAC OECD k peer-review SK ODA voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Administratívne náklady spojené so zasadnutím DAC OECD k peer-review SK ODA 1 478 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región