Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Administratívne náklady spojené s účasťou na konferencii a stretnutí ATI

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 02.07.2019
Dátum ukončenia záväzku 04.07.2019
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Účasť expertiek MF SR a FR SR na ATI/ITC konferencii k daniam a rozvoju, v nemeckom Berlíne. Konferencia si kládla za cieľ prispieť k posilneniu mobilizácie domácich zdrojov (DRM) a zefektívneniu daňových systémov cez výmenu skúseností rozvinutých a rozvojových krajín s dôrazom na technickú a administratívnu expertízu a tiež dobrú prax. Popri konferencii sa zároveň uskutočnilo stretnutie koordinátorov Addis Tax Initiative zamerané na stanovenie indikátorov na meranie pokroku v DRM reformách a na diskuciu k vznikajúcim ATI konzultačným skupinám.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2019 1 769 € 1 769 €
Spolu 1 769 € 1 769 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Administratívne náklady (sektorovo nerozdelené) 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Administratívne náklady spojené s účasťou na konferencii a stretnutí ATI voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Administratívne náklady spojené s účasťou na konferencii a stretnutí ATI 1 769 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región