Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Administratívne náklady súvisiace s aktivitami PSLO

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Export-Import Bank of the Slovak Republic
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 20.02.2020
Dátum ukončenia záväzku 31.01.2024
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Zabezpečenie inštitucionálnych kapacít na výkon Private Sector Liaison Officer (PSLO).

Úlohou PSLO je rozvíjať kontakt medzi súkromným sektorom a medzinárodnými finančnými inštitúciami (skupinou Svetovej banky), vyhľadávať biznis príležitosti, poskytovať poradenstvo ako lepšie angažovať súkromné spoločnosti do agendy rozvojovej spolupráce a zdieľať expertízu a know how so slovenským súkromným sektorom v záujme podpory realizácie Agendy 2030 a dosahovania cieľov udržateľného rozvoja. Výkon činností PSLO realizuje na základe zmluvy s MF SR EXIMBANKA SR.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2020 133 000 € 15 400 €
2021 0 € 33 600 €
Spolu 133 000 € 49 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Administratívne náklady (sektorovo nerozdelené) 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Administratívne náklady súvisiace s aktivitami PSLO voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Administratívne náklady súvisiace s aktivitami PSLO 49 000 €
Ostatné filtrované pomoci 877 589 531 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región