Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Administratívne náklady spojené so účasťou na expertnom školení PEFA 2022

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 03.10.2022
Dátum ukončenia záväzku 06.10.2022
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Účasť dvoch expertiek MF SR na kurze metodológie hodnotenia verejných financií PEFA (AFD, Francúzsko) v záujme ich budúceho zapojenia sa do výkonu peer reviews PEFA v prospech rozvojových krajín.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2022 2 457 € 2 457 €
Spolu 2 457 € 2 457 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Administratívne náklady (sektorovo nerozdelené) 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Administratívne náklady spojené so účasťou na expertnom školení PEFA 2022 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Administratívne náklady spojené so účasťou na expertnom školení PEFA 2022 2 457 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región