Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Štúdijná návšteva z Ukrajiny na tému boja proti korupcii

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Ukrajina
Impl. subjekt Finančné riaditeľstvo SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia Ukraine, UA
  Zemepisná dĺžka 32.0
  Zemepisná šírka 49.0
Dátum zazmluvnenia záväzku 19.09.2016
Dátum ukončenia záväzku 23.09.2016
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Študijná návšteva zástupcov štátnej správy Ukrajiny na Slovensku v oblasti reformy bezpečnostného sektora zameraná na oblasť boja proti korupcii; realizovaná v rámci aktivít Medzinárodného Vyšehradského fondu.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2016 281 € 281 €
Spolu 281 € 281 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Organizácie a inštitúcie boja proti korupcii 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Štúdijná návšteva z Ukrajiny na tému boja proti korupcii voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Štúdijná návšteva z Ukrajiny na tému boja proti korupcii 281 €
Ostatné filtrované pomoci 877 589 531 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región