Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok Slovenskej republiky do PRGT

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Impl. subjekt Medzinárodný menový fond
Kód impl. subjekt Medzinárodný menový fond - Zverenecký fond na znižovanie chudoby a podporu rastu
Popis projektu Príspevok Slovenskej republiky do PRGT
Dátum zazmluvnenia záväzku 11.01.2022
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2025
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok MF SR do PRGT fondu Medzinárodného menového fondu na podporu zachovania dlhodobej udržateľnosti financovania z PRGT a na zvýšenie schopností PRGT reagovať na finančné potreby krajín s nízkymi príjmami v dôsledku pandémie COVID-19.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2022 7 000 000 € 4 000 000 €
Spolu 7 000 000 € 4 000 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok Slovenskej republiky do PRGT voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok Slovenskej republiky do PRGT 4 000 000 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región