Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/BaH/Zatváranie kolektívnych centier

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bosna a Hercegovina
Impl. subjekt Council of Europe Development Bank
Kód impl. subjekt Rozvojová banka Rady Európy
Geo lokácia Federation of Bosnia and Herzegovina, BA
  Zemepisná dĺžka 17.58333
  Zemepisná šírka 44.0
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2022
Dátum ukončenia záväzku 31.05.2023
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Technická asistencia - podpora implementácie projektu zatvárania kolektívnych centies, ktorý je zameraný na zabezpečenie ubytovania pre rodiny vysídlené počas konfliktov v bývalej Juhoslávii.  

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2022 300 000 € 87 001 €
Spolu 300 000 € 87 001 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Rozvoj miest 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/BaH/Zatváranie kolektívnych centier voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/BaH/Zatváranie kolektívnych centier 87 001 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región