Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Štúdijná návšteva pre Radu hospodárskej súťaže Moldavska

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Moldavsko
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia Republic of Moldova, MD
  Zemepisná dĺžka 28.58333
  Zemepisná šírka 47.25
Dátum zazmluvnenia záväzku 14.05.2015
Dátum ukončenia záväzku 18.09.2015
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Konzultácie k reportingu o štátnej pomoci SR a skúseností SR z oblasti štátnej pomoci pred vstupom do EÚ.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2015 100 € 100 €
Spolu 100 € 100 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Riadenie verejných financií (SVF) 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Štúdijná návšteva pre Radu hospodárskej súťaže Moldavska voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Štúdijná návšteva pre Radu hospodárskej súťaže Moldavska 100 €
Ostatné filtrované pomoci 877 589 531 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región