Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Štúdijná návšteva predstaviteľov Ministerstva financií Gruzínska na Slovensku

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Gruzínsko
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia Georgia, GE
  Zemepisná dĺžka 43.4999
  Zemepisná šírka 41.99998
Dátum zazmluvnenia záväzku 17.10.2016
Dátum ukončenia záväzku 20.10.2017
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Predstavenie skúseností Slovenska s aproximáciou národnej legislatívy v oblasti DPH, daňovej politiky SR v medzinárodných vzťahoch, riadením dlhového menežmentu v SR, skúsenosti s medzinárodnými finančnými inštitúciami (IFIs) a finančnými nástrojmi a zdrojmi v rámci IFIs.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2016 1 280 € 1 280 €
Spolu 1 280 € 1 280 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Mobilizácia domácich príjmov 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Štúdijná návšteva predstaviteľov Ministerstva financií Gruzínska na Slovensku voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Štúdijná návšteva predstaviteľov Ministerstva financií Gruzínska na Slovensku 1 280 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región