Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • Budovanie kapacít v oblasti programového rozpočtovania v rámci programu VFpR / študijná návšteva

Budovanie kapacít v oblasti programového rozpočtovania v rámci programu VFpR / študijná návšteva

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Moldavsko
Impl. subjekt
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 22.04.2013
Dátum ukončenia záväzku 22.04.2013
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Prezentácia rozpočtového procesu a konzultácie k programovému rozpočtovaniu

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2013 60 € 60 €
Spolu 60 € 60 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Riadenie verejných financií (SVF) 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Budovanie kapacít v oblasti programového rozpočtovania v rámci programu VFpR / študijná návšteva voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Budovanie kapacít v oblasti programového rozpočtovania v rámci programu VFpR / študijná návšteva 60 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región