Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok EPPO 2022 (na rok 2023)

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Impl. subjekt EPPO
Kód impl. subjekt Európska a stredomorská organizácia na ochranu rastlín
Popis projektu Príspevok EPPO 2022 (na rok 2023)
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2022
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Štatutárny príspevok SR do EPPO za rok 2023 (zaplatený v 2022).

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2022 26 420 € 26 420 €
Spolu 26 420 € 26 420 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok EPPO 2022 (na rok 2023) voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok EPPO 2022 (na rok 2023) 26 420 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región