Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok do UNCCD 2022 (na rok 2023)

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Impl. subjekt UNCCD
Kód impl. subjekt Dohovor o boji proti dezertifikácii
Popis projektu Príspevok do UNCCD 2022 (na rok 2023)
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2022
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok MPRV SR do UNCCD za rok 2023 (zaplatený v 2022).

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2022 11 641 € 11 641 €
Spolu 11 641 € 11 641 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok do UNCCD 2022 (na rok 2023) voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok do UNCCD 2022 (na rok 2023) 11 641 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región