Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Štipendium

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Prijímajúca krajina Sudán
Impl. subjekt Ministry of education, science, research and sport of the Slovak republic
Kód impl. subjekt Ústredná vláda
Geo lokácia Republic of the Sudan, SD
  Zemepisná dĺžka 30.0
  Zemepisná šírka 16.0
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2022
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2022
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Výdavky na vládne štipendiá pre študentov z krajiny Sudánska republika na verejných vysokých školách v roku 2022

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2022 43 960 € 43 960 €
Spolu 43 960 € 43 960 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Vyššie vzdelávanie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Štipendium voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Štipendium 43 960 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región