Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Administratívne náklady 2017

Základné informácie

Financujúci subjekt Úrad ministerstva vnútra
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt MV SR
Kód impl. subjekt Ústredná vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2017
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2017
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Podrobná kvantifikácia finančných príspevkov predstavovala na mzdy 799 546,83 Eur, na odvody 159 360,62 Eur a na tovary a služby 26 240,07, čo spolu činilo 985 147, 52 Eur.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 985 148 € 985 148 €
Spolu 985 148 € 985 148 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Administratívne náklady (sektorovo nerozdelené) 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Administratívne náklady 2017 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Administratívne náklady 2017 985 148 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región