Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok CITES 2022

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo životného prostredia SR
Impl. subjekt CITES
Kód impl. subjekt Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín
Popis projektu Príspevok CITES 2022
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2022
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok Slovenskej republiky pre Dohovor o medzinárodnom obchode s ohroznými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) v roku 2022. CITES je medzivládny dohovor, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby mezdinárodný obchod s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín neohrozil ich prežitie.

Financovanie opatrení na reguláciu obchodu s exemplármi ohrozených druhov živočíchov a rastlín.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2022 7 973 € 7 973 €
Spolu 7 973 € 7 973 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok CITES 2022 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok CITES 2022 7 973 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región