Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok UNFCCC 2022

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo životného prostredia SR
Impl. subjekt OSN
Kód impl. subjekt Rámcový dohovor OSN o zmene klímy
Popis projektu Príspevok UNFCCC 2022
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2022
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok SR do rozpočtu UNFCCC za rok 2022. Hlavným zameraným dohovoru je ochrana životného prostredia pred negatívnymi vplyvmi zmeny klímy.

Financovanie nákladov spojených s fungovaním konferencie strán dohovoru, fungovaním podporných orgánov dohovoru, stáleho sekretariátu dohovoru a ostatných nevyhnutných nákladov.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2022 24 864 € 24 864 €
Spolu 24 864 € 24 864 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok UNFCCC 2022 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok UNFCCC 2022 24 864 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región