Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Príspevok SR do EU Facility for Refugees in Turkey 2017/2

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt European Commission
Kód impl. subjekt Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2017
Dátum ukončenia záväzku 23.06.2017
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok Slovenskej republiky do fondu EU facility for Refugees in Turkey v roku 2017. Celkový záväzok 10506934 EUR z roku 2016. Dve splátky v roku 23.6.2017 a 27.9.2017.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 4 620 424 € 4 620 424 €
Spolu 4 620 424 € 4 620 424 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok SR do EU Facility for Refugees in Turkey 2017/2 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok SR do EU Facility for Refugees in Turkey 2017/2 4 620 424 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región