Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok do UN Women 2018

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Impl. subjekt UN Women
Kód impl. subjekt Orgán OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien
Popis projektu Príspevok do UN Women 2018
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2018
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok SR do UN WOMEN zameraný na podporu rodovej rovnosti a práv žien v roku 2018.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 100 000 € 100 000 €
Spolu 100 000 € 100 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok do UN Women 2018 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok do UN Women 2018 100 000 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región