Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • Posilnenie kontinuálnej starostlivosti o matku a dieťa pomocou viacstupňovej vzdelávacej intervencie v južnom Sudáne

Posilnenie kontinuálnej starostlivosti o matku a dieťa pomocou viacstupňovej vzdelávacej intervencie v južnom Sudáne

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Južný Sudán
Impl. subjekt Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a soc. práce
Kód impl. subjekt Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 24.08.2011
Dátum ukončenia záväzku 01.09.2014
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Zámerom projektu je sociálno-zdravotný rozvoj v spádovej oblasti Mapuordit. Vysielaním expertov do oblasti (lekár, paramedik) bude zabezpečená zdravotná starostlivosť o matku a dieťa v nemocnici Mapuordit, poskytnuté vzdelávanie zamestnancom nemocnice, študentom odbornej školy pre certifikované zdravotné sestry a poskytnutá osveta matkám v komunite.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2013 0 € 27 539 €
2014 0 € 36 525 €
Spolu 0 € 64 064 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Zdravotná výchova 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Posilnenie kontinuálnej starostlivosti o matku a dieťa pomocou viacstupňovej vzdelávacej intervencie v južnom Sudáne voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Posilnenie kontinuálnej starostlivosti o matku a dieťa pomocou viacstupňovej vzdelávacej intervencie v južnom Sudáne 64 064 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región