Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Rozvíjanie počítačových zručností na Základnej škole v Unne

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Uganda
Impl. subjekt Slovenská katolícka charita
Kód impl. subjekt MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 26.05.2014
Dátum ukončenia záväzku 30.09.2014
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Dobrovoľník bude zodpovedať za výučbu počítačových zručností, spoluprácu s vyškolenými lektormi z predchádzajúceho projektu, online komunikácia so slovenskou školou (nadviazať kontakt s novými školami) a výučbu počítačových zručností dievčat v centre.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2014 6 000 € 4 800 €
Spolu 6 000 € 4 800 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Základné životné zručnosti pre dospelých 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Rozvíjanie počítačových zručností na Základnej škole v Unne voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Rozvíjanie počítačových zručností na Základnej škole v Unne 4 800 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región