Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Počítače a anglický jazyk ako cesta k rozvoju detí i dospelých

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Etiópia
Impl. subjekt eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Kód impl. subjekt MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 22.04.2014
Dátum ukončenia záväzku 10.03.2015
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Dobrovoľník sa bude sústreďovať na prácu so zamestnancami rozvojového oddelenia diecézy, najmä čo sa týka znalosti práce s počítačmi a anglického jazyka. V prvej fáze pobytu zrealizuje analýzu ich vedomostí a konkrétnych potrieb (hovorená / písomná komunikácia v anglickom jazyku, porozumenie, MS Windows, MS Word, Excel, PowerPoint, vyhľadávanie informácií na internete a pod) a na ich základe pripraví individuálny a skupinový harmonogram tréningov a konzultácií.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2014 3 600 € 2 880 €
2015 0 € 401 €
Spolu 3 600 € 3 281 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Pokročilá technická a manažérska príprava 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Počítače a anglický jazyk ako cesta k rozvoju detí i dospelých voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Počítače a anglický jazyk ako cesta k rozvoju detí i dospelých 3 281 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región