Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Hudba a umenie ako prostriedok práce s deťmi ulice v Nyeri

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Keňa
Impl. subjekt eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Kód impl. subjekt MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 22.04.2014
Dátum ukončenia záväzku 10.03.2015
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Dobrovoľník sa bude sústreďovať najmä na prácu s mladšími chlapcami – juniormi. Bude napomáhať v neformálnej škole, kde sa chlapci usilujú zvádnuť aspoň čas učiva, ktoré premeškali, keď žili na ulici (možnosť individuálnej práce a nápomoc učiteľovi je tu veľkým prínosom), bude pomáhať pri príprave do školy, organizovať rôzne voľnočasové aktivity – šport, hry, tance, tematické popoludnia, hudba.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2014 3 600 € 2 880 €
2015 0 € 254 €
Spolu 3 600 € 3 134 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Základné životné zručnosti pre dospelých 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Hudba a umenie ako prostriedok práce s deťmi ulice v Nyeri voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Hudba a umenie ako prostriedok práce s deťmi ulice v Nyeri 3 134 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región