Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Slovensko-kenská spolupráca pre moderné školy

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Keňa
Impl. subjekt Nadácia Pontis
Kód impl. subjekt MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 18.09.2014
Dátum ukončenia záväzku 30.04.2015
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Dobrovoľník bude pracovať na aktivitách v poradí už tretieho spoločného projektu Nadácie Pontis s partnerskou organizáciou Kasigau Wildlife Trust, ktorý sa zameriava na IT podporu ďalších 5 škôl, školenie 50 učiteľov a zapojenie ďalších 1200 žiakov. Na 10 pilotných školách vznikajú cvičné firmy, ktoré si študenti sami budú riadiť a získajú tak skúsenosti z podnikateľského prostredia, ktoré budú neskôr môcť využiť v praxi.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2014 3 600 € 2 880 €
2015 0 € 0 €
Spolu 3 600 € 2 880 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Základné životné zručnosti pre dospelých 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Slovensko-kenská spolupráca pre moderné školy voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Slovensko-kenská spolupráca pre moderné školy 2 880 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región