Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Humanitárna pomoc Srbsku v súvislosti so záplavami v máji 2014 prostredníctvom MVO

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Srbsko
Impl. subjekt MVO Trag a Help
Kód impl. subjekt MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 07.07.2014
Dátum ukončenia záväzku 09.07.2014
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Humanitárna pomoc Srbsku v súvislosti so záplavami v máji 2014 prostredníctvom MVO

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2014 5 000 € 5 000 €
Spolu 5 000 € 5 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Koordinácia humanitárnej pomoci a súvisiace podporé služby 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Humanitárna pomoc Srbsku v súvislosti so záplavami v máji 2014 prostredníctvom MVO voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Humanitárna pomoc Srbsku v súvislosti so záplavami v máji 2014 prostredníctvom MVO 5 000 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región