Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Sports hall renovation at the Pietrosu Gymnasium

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Moldavsko
Impl. subjekt Pietrosu Gymnasium
Kód impl. subjekt MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 18.07.2014
Dátum ukončenia záväzku 19.01.2015
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Cieľom projektu je obnova športovej haly gymnázia, čo umožní väčšie výraznejší rozvoj talentu miestnych študentov.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2014 4 996 € 3 497 €
2015 0 € 1 499 €
Spolu 4 996 € 4 996 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Vzdelávanie vyššieho druhého stupňa 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Sports hall renovation at the Pietrosu Gymnasium voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Sports hall renovation at the Pietrosu Gymnasium 4 996 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región