Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Be visible, wear a light sticker

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Moldavsko
Impl. subjekt Asociatia Obsteasca Reteau de Tineri Educatori "DE LA EGAL LA EGAL" din Republica Moldova (Y-PEER Moldova network)
Kód impl. subjekt MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 07.08.2014
Dátum ukončenia záväzku 09.02.2015
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť chodcov v cestnej premávke pomocou reflexných prvkov.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2014 4 416 € 3 091 €
2015 0 € 575 €
Spolu 4 416 € 3 666 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Cestná doprava 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Be visible, wear a light sticker voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Be visible, wear a light sticker 3 666 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región