Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Vzdelávanie, bezpečný domov, budúcnosť pre deti z ulice v Nairobi

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Keňa
Impl. subjekt Praise Gate Children's Home (PG)
Kód impl. subjekt MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 19.08.2014
Dátum ukončenia záväzku 24.04.2015
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Cieľom projektu je vytvoriť bezpečný priestor na vzdelávanie a lepšie podmienky pre každodenný život bývalých detí z ulice v domove Praise Gate.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2014 5 000 € 3 500 €
2015 0 € 1 500 €
Spolu 5 000 € 5 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Vzdelávacie zariadenia a výučba 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Vzdelávanie, bezpečný domov, budúcnosť pre deti z ulice v Nairobi voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Vzdelávanie, bezpečný domov, budúcnosť pre deti z ulice v Nairobi 5 000 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región