Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Európsky strategický vývoj a ukrajinské výzvy: Vzťahy, trendy a perskepktívy

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Ukrajina
Impl. subjekt The Centre for European and Translantic Studies
Kód impl. subjekt MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 27.05.2014
Dátum ukončenia záväzku 17.04.2015
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Cieľom prjektu je vypracovanie analytickej štúdie, odporúčaní a prognózy pre Ukrajinskú strategickú pozíciu vzhľadom na Európsku politickú, bezpečnostnú a hospodársko ekonomickú geostrategickú realitu a úlohu EU transatlantických organizácií v tomto kontexte.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2014 5 000 € 3 500 €
2015 0 € 1 443 €
Spolu 5 000 € 4 943 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Demokratická účasť a občianska spoločnosť 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Európsky strategický vývoj a ukrajinské výzvy: Vzťahy, trendy a perskepktívy voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Európsky strategický vývoj a ukrajinské výzvy: Vzťahy, trendy a perskepktívy 4 943 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región