Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

A clean environment, a healthy life! Say No to garbage in your hometown!

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Moldavsko
Impl. subjekt Modernized Society by Territorial Reform Aspects
Kód impl. subjekt Prijímajúca vláda
Geo lokácia Republic of Moldova, MD
  Zemepisná dĺžka 28.58333
  Zemepisná šírka 47.25
Dátum zazmluvnenia záväzku 26.07.2017
Dátum ukončenia záväzku 26.01.2018
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Cieľom mikrograntu je doplnenie zberu komunálneho odpadu v obci Milestii Mici prostredníctvom zakúpenia dodatočných odpadových zberných nádob.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 10 000 € 7 000 €
Spolu 10 000 € 7 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Odpadové hospodárstvo/likvidácia odpadu 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu A clean environment, a healthy life! Say No to garbage in your hometown! voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
A clean environment, a healthy life! Say No to garbage in your hometown! 7 000 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región