Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Program zdravotnej pomoci pre deti

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Keňa
Impl. subjekt Registered Rustees of the Sisters of Mercy
Kód impl. subjekt Investičné fondy a iné inštitúcie kolektívneho investovania
Geo lokácia Kenya, CD
  Zemepisná dĺžka 29.07557
  Zemepisná šírka -4.17026
Dátum zazmluvnenia záväzku 20.02.2019
Dátum ukončenia záväzku 06.06.2019
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Nákup zdravotníckeho zariadenia.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2019 10 000 € 10 000 €
Spolu 10 000 € 10 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Základná zdravotná starostlivosť 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Program zdravotnej pomoci pre deti voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Program zdravotnej pomoci pre deti 10 000 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región