Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Bushkash Physiotherapy Center

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Albánsko
Impl. subjekt ZÚ Tirana
Kód impl. subjekt Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine
Geo lokácia Bushkash, AL
  Zemepisná dĺžka 19.91778
  Zemepisná šírka 41.66583
Dátum zazmluvnenia záväzku 21.10.2020
Dátum ukončenia záväzku 17.02.2022
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Cieľom projektu je zriadenie a zariadenie fyzioterapeutického centra pre obyvateľov obce Bushkash a okolia, ktorí trpia chorobami pohybového aparátu.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2020 10 000 € 7 000 €
2022 0 € 2 995 €
Spolu 10 000 € 9 995 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Zdravotnícke služby 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Bushkash Physiotherapy Center voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Bushkash Physiotherapy Center 9 995 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región