Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Podpora odborného vzdelávania v Ugande 1

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Uganda
Impl. subjekt eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Kód impl. subjekt Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine
Geo lokácia Republic of Uganda, UG
  Zemepisná dĺžka 32.5
  Zemepisná šírka 1.25
Dátum zazmluvnenia záväzku 26.08.2021
Dátum ukončenia záväzku 28.02.2023
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Počas svojho pôsobenia sa dobrovoľník zapojí do vyučovania, mimoškolských aktivít a inštitucionálnom rozvoji odborného učilišťa Vocational Training Institute v Kyabakadde v Ugande. Dobrovoľník bude pomáhať miestnym učiteľom vo vyučovacom procese, podelí sa o nové prístupy vo vzdelávaní z prostredia formálneho ako aj neformálneho. Pri mimoškolských aktivitách uplatní metodiku a dobrú prax práce s cieľovými skupinami deti a mládež, ktorá sa využíva u slovenských mimovládnych organizáciách. Na odbornom učilišti je aktuálna potreba výpomoci pri výučbe základov práce s počítačom. Hosťujúca organizácia VICODE otvorila v roku 2020 kurz stolárstva, u ktorého je potrebný rozvoj marketingu, predaja a v prípade teoretických a praktických zručností v tejto oblasti, aj so samotnou výučbou. Odborné učilište potrebuje diverzifikovať zdroje pre svoje dlhodobé fungovanie a samofinancovanie činnosti, podpora a budovanie kapacity v oblasti firemného a individuálneho fundraisingu by preto privítali. Pre kvalitné nastavenie procesov si hosťujúca organizácia požiadala o dvoch dobrovoľníkov na dobu 12 mesiacov. Počas svojho pôsobenia zaškolia aj miestny personál, ktorý po ukončení dobrovoľníckeho pobytu preberie ich agendu.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2021 14 460 € 11 568 €
2022 0 € 0 €
Spolu 14 460 € 11 568 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Odborná príprava 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Podpora odborného vzdelávania v Ugande 1 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Podpora odborného vzdelávania v Ugande 1 11 568 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región