Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Access to education for children with disabilities

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Kosovo
Impl. subjekt Forum for Leadership and Diplomacy (FLD)
Kód impl. subjekt Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine
Geo lokácia Pristina, XK
  Zemepisná dĺžka 21.16688
  Zemepisná šírka 42.67272
Dátum zazmluvnenia záväzku 14.09.2021
Dátum ukončenia záväzku 14.03.2022
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Mikrogrant je zameraný na podporu vzdelávacieho procesu u detí so zdravotným postihnutím. Z projektu bude zabezpečený nákup 45 ks tabletov a školenia o použití tabletov pre deti a rodičov.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2021 10 000 € 7 000 €
2022 0 € 2 500 €
Spolu 10 000 € 9 500 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Vzdelávacie zariadenia a výučba 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Access to education for children with disabilities voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Access to education for children with disabilities 9 500 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región