Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Multilaterálna spolupráca
  • >
  • Finančný príspevok pre Medzinárodný poradný tím pre bezpečnostný sektor Ženevského centra pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF/ISSAT)

Finančný príspevok pre Medzinárodný poradný tím pre bezpečnostný sektor Ženevského centra pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF/ISSAT)

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Impl. subjekt DCAF-Geneva Centre for Security Sector Governance
Kód impl. subjekt Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl
Popis projektu Finančný príspevok pre Medzinárodný poradný tím pre bezpečnostný sektor Ženevského centra pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF/ISSAT)
Dátum zazmluvnenia záväzku 13.12.2021
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2021
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Finančný príspevok na rok 2021 pre Medzinárodný poradný tím pre bezpečnostný sektor Ženevského centra pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF/ISSAT)

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2021 10 000 € 10 000 €
Spolu 10 000 € 10 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Finančný príspevok pre Medzinárodný poradný tím pre bezpečnostný sektor Ženevského centra pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF/ISSAT) voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Finančný príspevok pre Medzinárodný poradný tím pre bezpečnostný sektor Ženevského centra pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF/ISSAT) 10 000 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región