Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Music Camp for Young Virtuosos

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Bosna a Hercegovina
Impl. subjekt Academy of Music, University of Sarajevo
Kód impl. subjekt Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank
Geo lokácia Sarajevo, BA
  Zemepisná dĺžka 18.35644
  Zemepisná šírka 43.84864
Dátum zazmluvnenia záväzku 13.10.2022
Dátum ukončenia záväzku 13.04.2023
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Cieľom mikrograntu je podpora rozvoja umeleckých kompetencií mladých ľudí a zmierenia medzi jednotlivými národmi v Bosne a Hercegovine.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2022 6 970 € 4 879 €
Spolu 6 970 € 4 879 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Vzdelávacie zariadenia a výučba 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Music Camp for Young Virtuosos voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Music Camp for Young Virtuosos 4 879 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región