Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • 4. platba Finančný príspevok pre Spoločné programovanie v Keni v zmysle zmluvy a I. dodatku k zmluve

4. platba Finančný príspevok pre Spoločné programovanie v Keni v zmysle zmluvy a I. dodatku k zmluve

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Keňa
Impl. subjekt Self Help Africa
Kód impl. subjekt MEDZINÁRODNÁ MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA
Geo lokácia Republic of Kenya, KE
  Zemepisná dĺžka 38.0
  Zemepisná šírka 1.0
Dátum zazmluvnenia záväzku 05.04.2022
Dátum ukončenia záväzku 07.04.2022
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

4. platba Finančný príspevok pre Spoločné programovanie v Keni v zmysle zmluvy a I. dodatku k zmluve

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2022 312 500 € 312 500 €
Spolu 312 500 € 312 500 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Agropriemysel 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu 4. platba Finančný príspevok pre Spoločné programovanie v Keni v zmysle zmluvy a I. dodatku k zmluve voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
4. platba Finančný príspevok pre Spoločné programovanie v Keni v zmysle zmluvy a I. dodatku k zmluve 312 500 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región