Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Šírenie dobrovoľníctva v Gruzínsku

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Gruzínsko
Impl. subjekt
Kód impl. subjekt Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 04.10.2012
Dátum ukončenia záväzku 11.10.2013
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Šírenie dobrovoľníctva v Gruzínsku

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2013 0 € 430 €
Spolu 0 € 430 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Zvyšovanie povedomia o rozvoji (sektorovo nerozdelené) 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Šírenie dobrovoľníctva v Gruzínsku voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Šírenie dobrovoľníctva v Gruzínsku 430 €
Ostatné filtrované pomoci 877 589 531 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región