Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Multilaterálna spolupráca
  • >
  • Dobrovoľný jednorazový príspevok na podporu obnovy laboratórií jadrových aplikácií MAAE v Seibersdorfe (projekt ReNuAl2)

Dobrovoľný jednorazový príspevok na podporu obnovy laboratórií jadrových aplikácií MAAE v Seibersdorfe (projekt ReNuAl2)

Základné informácie

Financujúci subjekt Úrad jadrového dozoru SR
Impl. subjekt IAEA
Kód impl. subjekt Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu – členské príspevky
Popis projektu Dobrovoľný jednorazový príspevok na podporu obnovy laboratórií jadrových aplikácií MAAE v Seibersdorfe (projekt ReNuAl2)
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2021
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

IAEA - Dobrovoľný jednorazový príspevok na podporu obnovy laboratórií jadrových aplikácií MAAE v Seibersdorfe (projekt ReNuAl2)  2021

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2021 3 300 € 3 300 €
Spolu 3 300 € 3 300 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Dobrovoľný jednorazový príspevok na podporu obnovy laboratórií jadrových aplikácií MAAE v Seibersdorfe (projekt ReNuAl2) voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Dobrovoľný jednorazový príspevok na podporu obnovy laboratórií jadrových aplikácií MAAE v Seibersdorfe (projekt ReNuAl2) 3 300 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región